PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „BIEG PO ZDROWIE”

     W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas czwartych wzięli udział w Programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla uczniów IV klas szkoły podstawowej pt. „Bieg po zdrowie” zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dębicy.

Główne cele programu, to między innymi:
- zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e – papierosów.

Zajęcia  realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas lekcji uczniowie dyskutowali, wymieniali spostrzeżenia, refleksje i pomysły. Liczyli koszty palenia papierosów oraz poznali skład dymu tytoniowego.  Przeprowadzili wywiady z osobami niepalącymi. Jako antyreklamy dla palenia papierosów układali krótkie rymowanki, tworzyli plakaty oraz krótkie prezentacje. Realizując zadania wynikające z programu  uczniowie zapoznali się ze szkodliwym wpływem  tytoniu na organizm i kondycję człowieka.

Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zagadnieniem i dlatego na stałe jest wpisana w działania wychowawczo- profilaktyczne naszej szkoły.

Zofia Knych, Beata Sasak

FOTORELACJA

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg