Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca:
Julia Kuta

Zastępca przewodniczącej:
Kacper Bugaj

Sekretarz:
Olga Jensz

Skarbnik:
Bartłomiej Minda

 

Sekcja dekoracyjna:
Aleksandra Para
Aleksandra Wantuch
Bartłomiej Ryznar
Olga Jensz

Sekcja porządkowa:
Weronika Igras
Julia Kuta
Kacper Bugaj
Bartłomiej Minda

Poczet Sztandarowy: I

Opiekun: inż. Dorota Charchut, mgr Anna Para

 

Plan pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2020/21:

 

Lp

Rodzaj działania i forma pracy

Realizowane cele, efekty podjętych działań

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Sposób ewaluacji

1.

Kampania wyborcza. „Chciałabym/chciałbym, aby w tym roku...” inicjatywy kandydatów dotyczące działalności SU.

- kształtowanie poczucia dumy z przynależności do społeczności szkolnej,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności,

 

IX

 

 

 

opiekunowie SU

- zebranie przedwyborcze i powołanie komisji wyborczej,

- „Giełda pomysłów”,

-przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników,

- informacja o wynikach wyborów, zdjęcia-gablota SU,

- spotkania Rady Samorządu z opiekunami,

2.

Organizacja pracy SU w nowym roku szkolnym. Opracowanie planu pracy.

- kształtowanie postawy społecznej,

- inspirowanie uczniów do działania i pomysłowości,

 

 

IX

 

opiekunowie SU

- opracowanie planu pracy z uwzględnieniem programu prof. – wych. oraz pomysłów zaproponowanych przez kandydatów do SU,

- aktualizowanie informacji o działalności SU na stronie internetowej szkoły,

3.

Zagospodarowanie tablicy Samorządu Szkolnego.

- przekazanie informacji organizacyjnych całej społeczności szkolnej,

 

IX

opiekunowie SU,

sekcja dekoracyjna

- aktualizacja gabloty,

- informowanie społeczności szkolnej

o zadaniach zawartych w planie SU,

 

4.

Tylko bez paniki” – pomoc w próbnej ewakuacji.

-zna drogi ewakuacyjne,

-prawidłowo reaguje na zagrożenia,

 

IX

członek zespołu ds. BHP przedstawiciele SU

- pomoc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji,

5.

Zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”

- kształtowanie postawy ekologicznej,

- potrzeba utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu,

 

IX/X

opiekunowie SU

wych. klas

- akcja ekologiczna,

- zdjęcia z akcji,

 

6.

Dzień Chłopaka – dniem krawata i muchy.

Konkurs na kreatywny i ciekawy strój chłopaka.

 

- kształtuje własną kreatywność,

-prezentuje się na forum szkoły,

 

IX

opiekunowie SU, sekcja dekoracyjna

-życzenia dla chłopców w gablocie SU,

-zdjęcia strojów

7.

Rusz Globusem ” konkurs na    reklamę słowną zachęcająca do zbiórki nakrętek i baterii lub hasło antyśmieciowe.

-rozumie potrzebę segregacji odpadów i  troski o własne środowisko,

-zna konsekwencje zaśmiecania środowiska,

-potrafi posługiwać się znakiem plastycznym,

 

 

X

opiekunowie SU

wych. klas

-zbiórka nakrętek i baterii,

-prezentacja haseł reklamowych na parawanach,

8.

Szczęśliwy numerek.

-podejmowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej,

cały rok

opiekunowie SU

wych. klas

- losowanie  przez system edziennika  numeru ucznia, który w tym dniu nie będzie pytany

9.

Akcja „Czysta szkoła”- kontrola obuwia i odświętnego stroju szkolnego.

- utrzymanie porządku na terenie szkoły,

-właściwy strój w czasie uroczystości szkolnych,

cały rok

sekcja porządkowa

-kontrola obuwia raz w miesiącu,

-sprawdzanie odświętnego stroju szkolnego w czasie akademii i uroczystości szkolnych,

 

10.

Dzień Edukacji Narodowej- gazetka okolicznościowa w gablocie, -życzenia dla nauczycieli i seniorów.

- potrafi wyrazić swoją wdzięczność nauczycielom

i pracownikom oświaty,

- umie okazać szacunek nauczycielom,

 

X

opiekunowie SU

przedstawiciele SU, sekcja dekoracyjna,

 -gazetka okolicznościowa,

-pomoc w organizacji akademii,

-złożenie  życzeń Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu  przez przedstawicieli  SU,

11.

„21 listopada Dniem życzliwości i pozdrowień”- ekspozycja pozdrowień na parawanach szkolnych.

-umie okazać szacunek i życzliwość innym,

-sprawia przyjemność innym,

 

21.XI

przedstawiciele SU, wych .klas

-przygotowanie miejsca na parawanach, gdzie uczniowie i nauczyciele będą mogli zapisywać swoje pozdrowienia,

- drzewka życzliwości, cytaty  i fiszki

12.

Dla Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę”. Sprzątanie cmentarza, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy.

- pamięta o miejscach pamięci narodowej i mogiłach zmarłych,

- okazuje szacunek poległym w obronie ojczyzny,

 

XI

opiekunowie SU

wych. klas

- złożenie wiązanek i zapalenie zniczy,

- sprzątanie cmentarza wojskowego,

13.

Zabawa andrzejkowa.

 

 

- integracja zespołów klasowych

- zachowanie bezpieczeństwa podczas zabawy,

XI

opiekunowie SU,

wych. klas

-dyskoteka,

-wróżby andrzejkowe w czasie przerw

14.

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – włączenie się w akcję dokarmiania zwierząt. Konkurs na zebranie jak największej ilości żołędzi .

- pamięta o potrzebie dokarmiania zwierząt w okresie zimy,

XI

opiekunowie SU

sekcja porządkowa

-współpraca z Kołem Łowieckim,

-zbiórka żołędzi,

-zdjęcia,

 

15.

Nowatorskie ukazanie tradycji drzewka bożonarodzeniowego- konkurs ogólnoszkolny na podłaźniczkę.

- rozwijanie zainteresowań kulturą regionalną,

-zaangażowanie w wystrój szkoły,

 

XI/XII

opiekunowie SU,

wych. klas

-stroiki sufitowe,

-ekspozycja prac na korytarzach szkolnych,

16.

Zbiórka zabawek i słodyczy,

- podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących,

-kształtowanie  postawy humanitarnej,

XII

przedstawiciele SU,

-zbiórka słodyczy i zabawek,

 

17.

„Przyjdź do Nas Św. Mikołaju”. Wizyta Św. Mikołaja w szkole-spotkanie z uczniami wszystkich klas.

-zna zwyczaje mikołajkowe,

-umie bawić się kulturalnie,

XII

opiekunowie SU,

przedstawiciele SU,

- mikołajki klasowe,

- zdjęcia,

 

18.

Dzień mikołajkowej czapki”. Czapka Mikołaja wykonana własnoręcznie. (niepytanie dla uczniów którzy wezmą udział w akcji)

- kształtuje własną kreatywność,

-prezentuje się na forum szkoły,

XII

opiekunowie SU,

 

-kreatywne, wykonane własnoręcznie czapki mikołajkowej-zdjęcia, ekspozycja

19.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia” – konkurs międzyklasowy na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.

- wczuwa się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia,

- zna i pielęgnuje tradycje świąteczne,

XII

opiekunowie SU

koło plastyczne

-kartki bożonarodzeniowe,

 

19.

Wigilijne spotkania klasowe.

- wczuwa się w atmosferę świąt Bożego Narodzenia,

- zna i pielęgnuje tradycje świąteczne,

XII

wych. klas

SU

-wigilie klasowe,

-przekazanie życzeń społeczności szkolnej, pracownikom i pedagogom

20.

Włączenie się w ogólnopolską akcję „Góra Grosza.

- rozumie potrzebę niesienia pomocy innym,

XII

SU

- akcja zbiórki pieniędzy,

21.

Zabawa karnawałowa.

- integracja społeczności szkolnej

- potrafi się  bawić bezpiecznie

I

opiekunowie SU,

wych. klas

zabawa,

22.

Nasze talenty”- ekspozycja osiągnięć uczniów na parawanach. Kontynuacja działań ubiegłorocznych.

 

- prezentuje swoje talenty na forum szkoły,

-rozwija swoje talenty, docenia sukcesy innych,

cały rok

wych. klas,

sekcja dekoracyjna,

opiekunowie SU

-imienna ekspozycja  na parawanach talentów uczniowskich,

 

23.

Walentynki w naszej szkole – poczta walentynkowa. Czerwono-różowy strój.

 

 

-  inspirowanie uczniów do działania i kreatywności’

- pomysłowość, zabawa, dobry humor

II

 przedstawiciele SU

-poczta Walentynowa, doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”,

- kupon na dodatkowe niepytanie na dowolnym przedmiocie,

- stroje różowo-czerwone,

24.

Tłusty czwartek – pączkowa tradycja

- pielęgnuje tradycje polskie,

11.II.2021

opiekunowie SU

- pączki dla grona pedagogicznego

 

25.

Dzień Kobiet – dniem sukienki/spódnicy. Kreatywny strój dziewczęcy.

 

- potrafi okazać szacunek dla kobiet,

-prezentuje się na forum szkoły,

III

sekcja dekoracyjna,

opiekunowie S

-życzenia dla nauczycielek i koleżanek,

-kolorowe stroje dziewczęce,

-ekspozycja najciekawszych strojów (zdjęcia)

- aktualizacja gabloty

26.

Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole – konkurs międzyklasowy na najbardziej szalony wiosenny strój.

-  inspirowanie uczniów do działania,

- pomysłowość, zabawa, dobry humor,

III

opiekunowie SU

 

 

-ekspozycja zdjęć w gablocie SU

27.

Święta wielkanocne –aktualizacja gabloty.

- zna i pielęgnuje polskie tradycje

III

sekcja dekoracyjna

-gazetka w gablocie,

28.

Zdrowie, jako fundament naszej egzystencji”– organizacja owocowych tygodni.

- zachęcanie do pozyskiwania zdrowej energii z warzyw, owoców i jogurtów,

-rozumie potrzebę zdrowego odżywiania się,

cały rok

SU,

wych.klas

-harmonogram „owocowych tygodni”,

-całoroczna ekspozycja na parawanach ciekawostek, właściwości zdrowotnych i przepisów kulinarnych zw. z danym warzywem/owocem/jogurtem

29.

 

„Zginęli na katyńskiej ziemi” – apel w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej.

- pamięta o ważnych wydarzeniach i rocznicach,

- zna i szanuje ludzi tworzących historię,

-ubiera się odświętnie,

IV

sekcja dekoracyjna

opiekunowie SU

Anna Para

-gazetka –gablota,

-apel

 

 

 

30.

Ziemi na ratunek”.  Eko-wlepki.

-bierze udział w akcjach organizowanych w szkole,

-dostrzega potrzebę działań podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego,

IV

SU, opiekunowie,

sekcja dekoracyjna

wych. klas,

-eko-wlepki przypominające o nawykach przyjaznych dla środowiska-ekspozycja na parawanach lub drzwiach klasowych,

 

31.

 

 

Dzień Matki – bukiet dla mamy.

 

- pamięta o swojej mamie, potrafi okazać jej wdzięczność,

V

sekcja dekoracyjna,

opiekunowie SU

-bukiety, życzenia dla mamy,

 -gazetka okolicznościowa w gablocie i na parawanach SU,

32.

Święto Polskiej Niezapominajki- poznajemy legendy dotyczące Czarnej i  okolic, jej historię  i ludzi z nią związanych.

-poznaje historię Czarnej i okolic,

- poznaje piękno i ludzi związanych z regionem

V

sekcja dekoracyjna, n-l plastyki i historii,

-praca plastyczna,

-wywiady,

-ekspozycja prac uczniów na parawanach,

 

33.

Dzień Dziecka- zorganizowanie show „Mam talent”.

-pracuje nad sobą, rozwija swoje zalety, integruje się z klasą, dba o jej dobry wizerunek,

VI

opiekunowie SU

-zdjęcia z imprezy w gablocie SU,

-prezentacja swoich talentów na forum

34.

Podsumowanie całorocznej pracy SU, przygotowanie sprawozdania.

- kształtowanie poczucia dobrze spełnionego obowiązku

- wyciągnięcie wniosków na przyszłość

VI

wychowawcy

opiekunowie SU

dyrekcja

 

-sprawozdanie

 

35.

Realizacja innych zadań nie ujętych w planie pracy.

- umiejętność organizowania życia szkolnego

cały rok

opiekunowie SU

-konkursy i akcje,

36.

Udział SU w zakończeniu roku szkolnego.

- potrafi okazać wdzięczność nauczycielom i pracownikom szkoły,

VI

przedstawiciele SU

podziękowanie dla Dyrekcji Szkoły i Nauczycieli

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg