W Publicznej Szkole Podstawowej
w Czarnej
odbywają się następujące
zajęcia pozalekcyjne:

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć ( proszę wpisać konkretną nazwę zajęć)

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Brzeska Renata

Wychowanie do życia w rodzinie w klasach IV – VII

wg planu lekcji

2.

Charchut Dorota

Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne w klasie VII a, IV b

2

środa

1330-1505

3.

Czaja Marta

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie III a

 

2

wtorek

czwartek

1150-1235

1150-1235

4.

Janus Zbigniew

Zajęcia rozwijające zainteresowania  w klasie VII b

 

1

piątek

1330-1415

5.

Kapust Krzysztof

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie IV a

 

1

wtorek

1240-1325

6.

Lada Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie II

 

1

wtorek

1150-1235

7.

Łączak Magdalena

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie VIII

 

1

piątek

1330-1415

8.

Mikosz Magdalena

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie I b

 

1

wtorek

1135-1220

9.

Orzechowska Jolanta

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie I a

 

1

wtorek

1135-1220

10.

Ostręga Jerzy

Zajęcia z rowerzystami -

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie  V i VI a

2

wtorek – gr. starsza

czwartek – gr. młodsza

1415-1500

1330-1415

11.

Ozga Barbara

Wychowanie do życia w rodzinie w klasach VII c,  VIII

wg planu lekcji

12.

Róg Jolanta

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie III b

2

 

wtorek

czwartek

1135-1220

1135-1220

13.

Wilk Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania w klasie VI b, VII c

2

poniedziałek VI b

piątek VII c

800- 845

800-845

Wykaz zajęć pozalekcyjnych (bezpłatnych dla nauczycieli –zgodnie z art. 42 KN) w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Barnaś Paulina

Dyskusyjny Klub Książki

co dwa tygodnie 800-845

3.

Charchut Dorota

Koło plastyczno-dekoracyjne

poniedziałek

1415-1505

4.

Cygan Marta

Zajęcia doskonalące technikę czytania

środa

820-850

5.

Czaja Marta

Zajęcia wyrównawcze z klasą III a

piątek

730-800

6.

Hebda Marzena

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  dla klasy III

poniedziałek

1240-1310

7.

Knych Zofia

Pomoc uczniom klasy IV a

poniedziałek

730-800

8.

Lada Marta

Zajęcia wyrównawcze w klasie II

piątek

1150-1235

9.

Mądry-Ukowska Agnieszka

Realizacja innowacji pedagogiczne „Szkoła w terenie”

cały rok

10.

Mikosz Magdalena

Zajęcia wyrównawcze w klasie I b

wtorek

730-800

11.

Orzechowska Jolanta

Zajęcia wyrównawcze  w klasie I a

wtorek

730-800

12.

Para Anna

Praca z SU

cały rok

13.

Pękala Małgorzata

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

praca online z uczniami przygotowywanymi do konkursu przedmiotowego

14..

Róg Jolanta

Zajęcia wyrównawcze w klasie III b

środa

730-800

15.

Sasak Beata

Praca z uczniem zdolnym

poniedziałek

1240-1325

16.

Wilk Marta

Zajęcia wyrównawcze dla klasy VI

poniedziałek

1240-1325

17.

Wulkowicz Marek

Zajęcia rozwijające zainteresowania z piłki nożnej

poniedziałek

1700-1800

18.

Zielińska Katarzyna

Klub mediatorów rówieśniczych

cały rok

19.

Ks. Witold Warzecha

Grupa Przyjaciół Biblii

cały rok we wtorki 1420-1505

Wykaz zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej (płatnych dla nauczycieli) w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

2.

Cygan Marta

Zajęcia logopedyczne

 

3

poniedziałek

wtorek

środa

1235-1305

1140-1210

1040-1140; 1240-1340

3.

Knych Zofia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów humanistycznych

1

 

czwartek

1330-1415

5.

Majka – Rogowska Grażyna

Terapia pedagogiczna

3

 

piątek

 

 

1135-1220

1235-1320

1325-1410

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych

2

 

wtorek

1135-1220

1235-1320

6.

Wilk Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów ścisłych

1

wtorek

800-845

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – matematyka

4

wg planu lekcji klasy VII b

7.

Zielińska Katarzyna

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

(realizowane w ramach etatu pedagoga)

1

wg planu pracy pedagoga

8.

Chudy Joanna

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – j. polski

5

wg planu lekcji klasy VII b

 

 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg