10.02.2023
W ostatnich dniach znaleziono na terenie szkoły okulary korekcyjne i strój gimnastyczny. Rzeczy mogą zostać odebrane przez ich właściciela w sekretariacie szkoły.

1.02.2023
     Tzw. „GODZINY CZARNKOWE”

     W związku z potrzebą zagwarantowania uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem informujemy, że w tzw. czasie dostępności w szkole, nauczyciel będzie prowadził konsultacje dla uczniów lub ich rodziców odpowiednio do potrzeb*,

* od II semestru 2022/23 zastrzega się możliwość zmiany ustalonych terminów konsultacji po uwzględnieniu bieżących potrzeb uczniów. Z analizy przeprowadzonej za I semestr wynika, że utrzymanie „sztywnych” godzin konsultacji nie sprzyja zaspokojeniu potrzeb uczniów/rodziców w zakresie konsultacji.

W związku z powyższym kierujemy prośbę do rodziców / opiekunów prawnych , aby potrzebę konsultacji z nauczycielem każdorazowo i odpowiednio wcześniej zgłaszali bezpośrednio do nauczyciela przez wiadomość wysłaną z e-dziennika lub telefonicznie przez sekretariat, tel. 14 4671011.

Uaktualniony wykaz konsultacji nauczycieli z uczniami lub ich rodzicami w II semestrze r. szk. 2022/2023 już wkrótce znajdą Państwo w zakładce: o szkole – konsultacje nauczycieli.

Magdalena Łączak

16.11.2022
Przypominamy, że we wtorek 22 listopada 2022 r. odbędzie się zebranie z rodzicami.

Spotkanie to odbędzie się w dwóch grupach:

  1. 16:00 – rodzice uczniów kl. 0 – III (część ogólna przeprowadzona przez pedagoga szkolnego w stołówce, a następnie spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych);
  2. 17:00 – rodzice uczniów kl. IV – VIII (klasowe spotkania z wychowawcami)

Magdalena Łączak

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg