Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca:
Nicole Ciebień

Zastępca przewodniczącego:
Wojciech Cygan

Członkowie:

Rafał Kucharyk, Bartosz Pękala, Kacper Labak, Adam Szumowicz, Aleksandra Maślanka, Jakub Hebda

 

Sekretarz
Lena Urbanek

Skarbnik
Nikola Krawczyk

Poczet Sztandarowy: Julia Olszewska, Emilia Grzyb, Karol Kubicki, Mateusz Pluta

Opiekun: mgr Zofia Knych, mgr Barbara Ozga

Plan pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2023/24:

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku;
Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Działania stałe:

Pomoc i zaangażowanie w zadania przydzielone w planie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
Udział w uroczystościach szkolnych.
Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy z Szkolnym Klubem Wolontariatu.
Zbiórka baterii i telefonów, zbiórka plastikowych nakrętek.
Prowadzenie i aktualizacja gabloty Samorządu Uczniowskiego.
Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
Współpraca z biblioteką szkolną, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem oraz Dyrekcją szkoły,  Radą Rodziców.
Włączenie się w organizację projektów czytelniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
Akcja „Klasa na Medal!”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

Harmonogram działań

 

Lp

Zadania

Formy realizacji

Uwagi

Wrzesień

1.

Wybory do SU.

- kampania wyborcza, tajne wybory, publiczne ogłoszenie wyników wyborów

 

2.

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.

- spotkanie z SU, na którym zostaną zgłoszone pomysły uczniowskie do realizacji w b. r.szk., podział na sekcje

- opracowanie planu pracy SU  i zapoznanie z nim społeczności szkolnej na apelu

 

3

Akcja Narodowe Czytanie.

- czytanie fragmentów „Nad Niemnem” podczas przerw

 

4.

Zorganizowanie obchodów Dnia Chłopaka.

- „tablica” życzeń dla chłopców

30 IX

5.

Kontynuacja ,,Szczęśliwego numerka”.

- zapoznanie z regulaminem

 

6.

Sprzątanie świata – udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej

- udział klas I - VIII

IX/X

7.

Przystąpienie do akcji zbierania nakrętek, zużytych baterii i telefonów.

- całoroczna zbiórka nakrętek, baterii, telefonów

 

Październik

1.

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy

- plakat „Stop przemocy”

- czerwony element stroju

2 X

2.

Dzień Edukacji Narodowej.

 

- gazetka  upamiętniająca 250 rocznicę powstania KEN

- konkurs plastyczny „Moja szkoła. Co w niej lubię? Czego uczy?

- życzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły podczas uroczystej akademii

do 9 X

 

do 5 X, format A3, technika dowolna

3.

Pamięć o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły.

- wykonanie i przesłanie życzeń

 

4.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- „Kolorowa jesień” w naszej szkole - stroje z elementami jesieni

 19 X

5.

Udział w akcjach charytatywnych i współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

- Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pola Nadziei

cały rok

6.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- kontrola czystości sal lekcyjnych, estetyka gazetki

 gazetka o KEN

7.

Obchody Wszystkich Świętych.

 

-sprzątanie cmentarza, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu wojskowym w Czarnej oraz na grobach pracowników szkoły

drugi tydzień XI

8.

Akcja czytelnicza.

- przerwa na czytanie

ostatni tydzień X

Listopad

1.

Tworzymy zgraną społeczność.

- popołudnie z grami planszowymi i szachami

ostatni tydzień – 25 X

2.

Udział w akcji IPN-u.

- BohaterOn, Szkoła do Hymnu

cały rok

3.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal.

- „Dzień kapcia”- uczniowie przychodzą do szkoły w  kapciach

16 XI

4.

V Szkolny Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

- drzewo życzliwości z miłym słowem i pozdrowieniami

- żółty element stroju

21 XI

5.

Organizacja zabawy andrzejkowej .

- dyskoteka, przygotowanie wróżb i zabaw andrzejkowych

ostatni tydzień

6.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- kontrola czystości sal lekcyjnych, estetyka gazetki;

 

 gazetka związana z 11 XI

Grudzień

1.

Mikołajki w naszej szkole.

- akcja „Niepytanie za przebranie” („Jestem Świętym Mikołajem”).

6 XII

2.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- kontrola czystości sal lekcyjnych, estetyka gazetki;

gazetka świąteczna

3.

Wychowanie przez wolontariat

 

– pomoc w organizacji zbiórki zabawek i słodyczy dla potrzebujących;

- włączenie się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu;

według potrzeb

4.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal

- „Dzień kolorowego szalika”- ”- uczniowie przychodzą do szkoły w kolorowych szalikach;

21 XII

Styczeń

1.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal

- „Dzień w masce karnawałowej ”- uczniowie przychodzą do szkoły w  maskach karnawałowych;

18 I

2.

Organizacja zabawy karnawałowej.

- dyskoteka, konkurs na najciekawsze przebranie

 

3.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- „ Dzień dobrej oceny”-która klasa w tym dniu otrzyma najwięcej ocen celujących i bardzo dobrych;

wybrany dzień

4.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- kontrola czystości sal lekcyjnych, estetyka gazetki;

 

gazetka bezpieczne ferie

Luty

1.

Walentynki -  ach, walentynki.

- zorganizowanie poczty walentynkowej zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami;

12 – 14 II

2.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal.

- „Dzień koszuli w kratkę”;

15 II

Marzec

1.

Zorganizowanie obchodów Dnia Kobiet.

- „tablica” życzeń dla dziewczyn i kobiet;

8 III

2.

„Wiosna, wiosna  …”. Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal

- ubieramy się w barwy wiosny (zielony/ motyw kwiatowy)

- zamiana ról (chętni uczniowie po uzgodnieniu z nauczycielem mogą prowadzić lekcje);

- prezentacja talentów

21 III

3.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- kontrola czystości sal lekcyjnych, estetyka gazetki;

gazetka świąteczna

Kwiecień

1.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal

- „Dzień w butach nie do pary/klauna”

18 IV

2.

Tworzymy zgraną społeczność.

- popołudnie z grami planszowymi;

 

Maj

1.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- „ Dzień dobrej oceny”-która klasa w tym dniu otrzyma najwięcej ocen celujących i bardzo dobrych;

wybrany dzień

2.

Szalony czwartek – akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal

- „Dzień kwiatów” – ubranie w kwiaty

16 V

3.

Akcja w ramach plebiscytu „Klasa na medal”.

- kontrola czystości sal lekcyjnych, estetyka gazetki;

gazetka tematyczna

Czerwiec

1.

 Podsumowanie pracy.

- ogłoszenie wyników Plebiscytu „Klasa na Medal”.

 

2.

Zakończenie roku szkolnego.

- przekazanie podziękowań dyrekcji i nauczycielom

 

  

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.