MIĘDZYKLASOWY PLEBISCYT „ZGRANA KLASA TO MY!”

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:
Kacper Bugaj

Zastępca przewodniczącego:
Olga Jensz

Członkowie:

Filip Żmuda, Maksymilian Tworek,
Rafał Kucharyk, Julian Augustyn

 

Sekcja dekoracyjna:
Emilia Kulas
Emilia Kania
Nikola Lada
Kinga Janus
Miłosz Pękala
Karolina Kubicka
Gabriela Kaczmarska
Agata Kurek
Igor Duda
Julian Augustyn
Mikołaj Puzon
Nikodem Włodarczyk

Sekcja porządkowa:
Olga Jensz
Filip Żmuda
Anna Kizior
Nicole Ciebień
Lena Wilk
Kamila Drożdż
Milena Lis
Faustyna Baran
Magdalena Malec

Poczet Sztandarowy: Emilia Kulas, Karolina Myszkowska, Tomasz Świerad

Opiekun: mgr Agnieszka Mądry-Ukowska, mgr Marek Wulkowicz

Plan pracy Samorządu szkolnego w roku szkolnym 2022/23:

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku;
 • Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu);
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
 • Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 Harmonogram działań

Miesiąc

Zadania do realizacji

uwagi

WRZESIEŃ

 

 

 

 

 • Kampania wyborcza, wybory SU.
 • Spotkanie z SU, na którym zostaną zgłoszone pomysły uczniowskie do realizacji w b. r. szk.
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.
 • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na cmentarzu wojskowym w Czarnej (83 rocznica wybuchu II wojny światowej).
 •  „Dzień emotikona”- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

 wrzesień

 

I tydzień września

 

 19.09

PAŹDZIERNIK

 • Zebranie SU.
 • Złożenie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej (podczas Akademii).
 •  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- ”- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Akcja „Bądź widoczny! Noś odblaski” – Hasło promujące akcję (plakat na drzwi sal lekcyjnych)- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Kontrola czystości sal lekcyjnych- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

13.10

17.10

II połowa miesiąca

losowo wybrany dzień

LISTOPAD

 

 

 • Zebranie SU.

 

 • Kontrola czystości sal lekcyjnych i aktualizacji gazetki klasowej (rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości) - akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • „Dzień białych skarpetek” akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Zabawa andrzejkowa (przygotowanie wróżb i zabaw andrzejkowych).

Pierwszy tydzień miesiąca

 

I połowa miesiąca

 

30.11

Ostatni tydzień miesiąca

GRUDZIEŃ

 • Zebranie SU.
 • „Dzień warkocza” - akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Bo, gdy wokół biały puch…”- ubieramy się w zimowe barwy (biały)- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Akcja „Niepytanie za przebranie” („Jestem Świętym Mikołajem”).
 • Kontrola czystości sal lekcyjnych i aktualizacji gazetki klasowej (Święta Bożego Narodzenia)- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

12/17.12

21.12

6.12

II połowa miesiąca

STYCZEŃ

 • Zebranie SU.
 • Dzień dziwaka”- Konkurs międzyklasowy na najbardziej dziwaczny strój- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

7.01

LUTY

 • Zebranie SU.

 

 • Organizacja poczty „walentynkowej”..
 • Pomaluj mój świat kolorem miłości” - ubieramy się na czerwono (14 lutego)- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Kontrola czystości sal lekcyjnych- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

II tydzień  miesiąca

14.02

losowo wybrany dzień

MARZEC

·         Zebranie SU.

 •  „Dzień piegów”- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Wiosna, wiosna  w koło…” ubieramy się w barwy wiosny (zielony/ motyw kwiatowy)- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Godzina dla Ziemii”- promocja największej na świecie inicjatywy ekologicznej- Plakat- wyeksponowanie prac na korytarzu szkolnym
 • Kontrola czystości sal lekcyjnych- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

1.03

21.03

 

25.03

losowo wybrany dzień

KWIECIEŃ

·         Zebranie SU.

·         ”Dzień czekolady” - “Dziś kalorii nie liczymy, ale jutro poćwiczymy”- szkolna kawiarenka z gorącą czekoladą

 • „Dzień geografa”(szukanie ukrytego skarbu wg przygotowanej mapy) )- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”
 • Kontrola czystości sal lekcyjnych i aktualizacji gazetki klasowej (3 maja)- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

II połowa miesiąca

12. 04

23.04

 

Ostatni tydzień miesiąca

MAJ

·         Zebranie SU.

 

·         „Dzień słońca”- ubieramy się na żółto - akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

 • „Dzień baniek mydlanych”- konkurs międzyklasowy
 •  Kontrola czystości sal lekcyjnych w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

4.05

22.05

losowo wybrany dzień

CZERWIEC

·         Zebranie SU.

 

·         „Dzień wiatru”- konkurs na najbardziej pomysłowy latawiec- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!” ( impreza środowiskowa- pokaz latawców)

 • „ Dzień dobrej oceny”- konkurs międzyklasowy (która klasa w tym dniu otrzyma najwięcej ocen celujących i bardzo dobrych).- akcja w ramach Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

·         Zebranie SU. Podsumowanie pracy.

·         Ogłoszenie wyników Plebiscytu „Zgrana klasa to my!”

Pierwszy tydzień miesiąca

15.06

 

 

3.06

 

 

Ostatni tydzień roku szk.

 

Cały rok szkolny:

 • Pomoc i zaangażowanie w zadania przydzielone w Planie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
 • Poczet sztandarowy.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy z Szkolnym Klubem Wolontariatu.
 • Zbiórka baterii i telefonów, zbiórka plastikowych nakrętek.
 • Prowadzenie i aktualizacja gabloty Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 • Współpraca z biblioteką szkolną, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.

Akcja „Zgrana klasa to my!”- jako integracja środowiska uczniowskiego.

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg