W Publicznej Szkole Podstawowej
w Czarnej
odbywają się następujące
zajęcia pozalekcyjne:

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych (zgodnie z art. 42 KN) w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

 

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Bieszczad Monika

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne- przygotowanie do udziału w różnorodnych konkursach

w miarę potrzeb

2.

Ciężadło Katarzyna

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

w miarę potrzeb

3.

Charchut Dorota

Zajęcia plastyczne – przygotowywanie dekoracji. Opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach plastycznych

w miarę potrzeb

4.

Cygan Marta

Zajęcia taneczne – przygotowanie występów uczniów.

w miarę potrzeb

6.

Janus Zbigniew

Przygotowanie uczniów do konkursu z fizyki.

w miarę potrzeb

7.

Jęchorek Marcelina

Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności językowe.

w miarę potrzeb

8.

Jędrzejczyk Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze

w miarę potrzeb

9.

Kajpust Krzysztof

Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne

w miarę potrzeb

10.

Knych Zofia

Zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów humanistycznych.

w miarę potrzeb

11.

Kramarczyk-Ćwiok Ewelina

Praca z Klubem Wolontariatu

w miarę potrzeb

12.

Kubicka Mirosława

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe. Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

w miarę potrzeb

13.

Lada Marta

Praca z Klubem Wolontariatu

w miarę potrzeb

14.

Mądry-Ukowska Agnieszka

Praca z SU – rozwijanie praworządności wśród uczniów.

w miarę potrzeb

15.

Mikosz Magdalena

Zajęcia rozwijające zainteresowania aktorskie i recytatorskie.

w miarę potrzeb

16.

Mucha Magdalena

Praca z Klubem Wolontariatu.

w miarę potrzeb

17

Orzechowska Jolanta

Zajęcia rozwijające zainteresowania aktorskie i recytatorskie.

w miarę potrzeb

18

Ostręga Jerzy

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne-przygotowanie do konkursu przedmiotowego.

w miarę potrzeb

19

Ozga Barbara

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne.

w miarę potrzeb

20

Para Anna

Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne i geograficzne – przygotowanie do konkursów przedmiotowych.

w miarę potrzeb

21

Petrykowska Bernadetta

Praca z Klubem Wolontariatu

w miarę potrzeb

22

Pękala Małgorzata

Praca z Klubem Wolontariatu

w miarę potrzeb

23

Róg Jolanta

Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze.

w miarę potrzeb

24

Sasak Beata

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne.

w miarę potrzeb

25

Sidor –Bukowska Katarzyna

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne – przygotowanie uczniów do konkursów.

w miarę potrzeb

26

Wilk Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne – przygotowanie uczniów do konkursów.

w miarę potrzeb

27

Wulkowicz Marek

Zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe.

poniedziałek

1700-1800

28

Ks. Krępa Marcin

Praca z Klubem Wolontariatu

w miarę potrzeb


Wykaz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania  w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć ( proszę wpisać konkretną nazwę zajęć)

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Charchut Dorota

Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne

2

czwartek

piątek

1330-1415

1420-1505

2.

Ciężadło Katarzyna

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

 1

środa

1145-1230

3.

Czaja Marta

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

2

poniedziałek

środa

1210-1255

1210-1255

4.

Kajpust Krzysztof

Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne

3

wtorek

środa

1150-1235

1150-1235

1330-1415

5.

Łączak Magdalena

Zajęcia rozwijające zainteresowania chemiczne.

1

wtorek

800-845

6.

Orzechowska Jolanta

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

1

czwartek

1140-1225

7.

Ostręga Jerzy

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania „Koło rowerzystów”

2

środa

czwartek

1330-1500

1415-1545

8.

Sasak Beata

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

2

wtorek

środa

800-845

1240-1325

9

Wilk Marta

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

 

2

piątek

środa

800-845

800-845

 

Wykaz zajęć z pomocy pedagogiczno-psychologicznej w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa prowadzonych zajęć

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

Cygan Marta

Zajęcia logopedyczne

5

 

 

wtorek

środa

czwartek

piątek

715-800

715-800; 1300-1345

715-800

715-800

 

Czaja Marta

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

4

wtorek

środa

czwartek

800- 845;  1220-1305

800- 845

800 -845

e

Czaja Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III

1

wtorek

1135-1220

5.

Orzechowska Jolanta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas młodszych

1

poniedziałek

środa (co rugi tydzień)

1240-1325

6.

Ozga Barbara

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas IV - VIII

1

wtorek

800-845

7.

Wilk Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas starszych z przedmiotów ścisłych

1

wtorek

1240-1325

8.

Zielińska Katarzyna

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

(realizowane w ramach etatu pedagoga)

2

środa

800-845

1240-1325

Zajęcia rewalidacyjne

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwisko i imię ucznia

Liczba godzin

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1

Kramarczyk – Ćwiok-Ewelina

B.R

2 x 30 min

środa

1330-1430

2

Lada Marta

B.M

2

piątek

1315-1515

3

Pożdał Beata

W.C

2

czwartek

1130-1330

4

Zielińska Katarzyna

 

 

K.K

2

wtorek, środa

1325-1425

K.K

2

wtorek, środa

1425-1525

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg