Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie:
  * mgr Wiesława Skrzyniarz  
  * mgr inż. Agnieszka Mądry-Ukowska
  * mgr Monika Bieszczad

Szkolny Zespół d/s promocji zdrowia:
  * dyr. mgr Marta Markowicz
  * mgr Elżbieta Prus
  * mgr Jolanta Róg
  * Wiesława Barnaś - higenistka
  * Danuta Mysona - intendentka

Szkoła Promująca Zdrowie w ujęciu historycznym:

2002 r.

 • powołano szkolnych koordynatorów ds. Promocji Zdrowia;
 • szkolenie koordynatorów - warsztaty pn. " Tworzymy Szkołę Promująca Zdrowie";
 • zapoznano społeczność szkolną z ideą i warunkami przystąpienia do sieci;
 • przeprowadzono diagnozę wstępną wśród wszystkich podmiotów środowiska szkolnego w celu zbadania zasobów i potrzeb w zakresie realizacji projektu szkoły promującej zdrowie.

2003 r. - okres kandydacki

 • dostosowano sprzęt szkolny do wzrostu uczniów;
 • objęto bezpłatnym dożywianiem wszystkie dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących;
 • oddano do użytku nowoczesną halę sportową;

 • przeprowadzono:
  - konkursy: "Piję (.) aby, zapomnieć że się wstydzę (.) że piję", Odmawiam stanowczo, z humorem", " Nie truj się"; "Alkohol oszukuje";  
  - ankietę: Kochaj, nie zabijaj siebie i innych";  
  - program profilaktyczny pt. "NOE";  
  - rozpropagowano wśród rodziców poradnik pt. "Nasze dzieci i alkohol";  
 • nawiązano współpracę z organizacjami i instytucjami wspomagającymi nasze działania w zakresie promocji zdrowia.

2004 r.

 • Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie przystąpieniu do sieci szkół promujących zdrowie;
 • złożenie wniosku o przyjęcie szkoły do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie- Rejon Dębica;
 • 12 luty 2004 r. - odebranie certyfikatu szkoły promującej zdrowie.

Działalność Szkoły Promującej Zdrowie w kolejnych latach:

2004 r.

 • "Zimowa przygoda - Ferie 2004" - zorganizowano wypoczynek dla uczniów w miejscu zamieszkania;  
 • Wdrożono projekty edukacyjne:  
  - "Zdrowo żyć - sprawnym być";  
  - "Zielony Tydzień"  
  - "Radosny uśmiech- radosna przyszłość;
  - " Między nami kobietkami";  
 • Zorganizowano Międzyszkolny Sejmik Ekologiczny "Nasza Ziemie - Czarna 2004",
 • Powołano społeczną świetlicę terapeutyczna dla dzieci potrzebujących;
 • Oddano do użytku nowoczesną stołówkę wraz z zapleczem kuchennym.

2005 r.

 • Zrealizowano następujące programy:  
  - " Jestem świadom zagrożeń - jestem bezpieczny"  
  - "Nie pal przy mnie proszę"
  - "Szkoła zdrowego uśmiechu"
  - "Miedzy nami kobietkami"
  - "Bezpieczne dzieci w bezpiecznej szkole";  
  - "Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. STOP! Nie wypalaj - nie zabijaj"
  - "Złotówka za wodę"
  - "Znajdź właściwe rozwiązanie"
  - "Oczko"
 • przeprowadzono  międzyklasowy konkurs na album pn. "Surówki i sałatki"

 • przeprowadzono i opracowano wyniki ankiety na temat : Współczesne zagrożenia cywilizacyjne dla dzieci i młodzieży - anoreksja i bulimia";
 • zorganizowano międzyszkolny sejmik ekologiczny " Dzień Ziemi - Czarna 2005", którego głównym tematem było wykorzystanie odpadów opakowaniowych.

   

 • "Postaw na zdrowie" - próby poetyckie naszej uczennicy w II edycji konkursu.  

2006 r.

 • Realizowano następujące programy edukacyjno-wychowawcze:  
  - "Stop - tylko dla dziewcząt"
  - "Między nami kobietkami"  
  - "Zawsze razem"
  - "Nie pal przy mnie proszę"
  - "Znajdź właściwe rozwiązanie"
  - "Droga i ja"
  - "Przeciw przemocy w środowisku uczniowskim"
  - "Napełniamy talerzyk"  
  - "Superklasa"

 • Nawiązano współpracę z Pedagogicznym Ośrodkiem Rozwoju i Terapii "Port" w Dębicy efektem której było przeprowadzenie przez pracowników tego ośrodka warsztatów dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej na temat rozwiązywania konfliktów, warsztatów terapeutyczne dla gimnazjalistów przejawiających niedostosowanie społeczne oraz spotkania z rodzicami poświęcone tej samej tematyce.

 • Zorganizowano wyjazd do kina na film pt "Skazany na bluesa";

 • Sprzątano czarniańskie lasy pod opieką pracowników Nadleśnictwa w Dębicy ramach akcji "Sprzątanie Świata"  


 • Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano gminne potyczki rodzinne pod hasłem "Bo w rodzinie świat nie zginie" ;
 • Odbył się międzyszkolny sejmik ekologiczny dla uczczenia Światowego Dnia Ziemi pod hasłem "Nasza Ziemia i My"

 • "Napełniamy talerzyk"- udział w kolejnej edycji akcji w ramach unijnego programu pn. "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej";
 • W zdrowym ciele - zdrowy duch" - aktywny udział w I Festynie zorganizowanym dla sieci szkół promujących zdrowie przez Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 w Dębicy.


8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.