Socrates Regio

Partnerskie Projekty Regio

Celem Comenius Regio jest :

wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

Projekt "Multimedia? Techniki Informacyjno-Komunikacyjne? - Wiemy jak?

realizowany jest przez Regiony Partnerskie Podkarpacia (Polska) oraz Bawarii (Niemcy). Instytucją koordynującą jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Główne cele Projektu to:

- otwarcie trwałej dwustronnej współpracy na przyszłość,

- przekonanie osób związanych z edukacją, że ICT w procesie nauczania i uczenia się w szkołach oraz własne ewaluacji staje się koniecznością,

- rozwinięcie metod uczenia się z digital media,

- zdobycie wiedzy na temat systemu edukacyjnego partnera istotnej dla dalszej współpracy

- zebranie i rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki w obu regionach jak np. uczenie uczenia się, nabywanie umiejętności i kluczowych kompetencji etc.,

- zbieranie doświadczeń w zakresie wykorzystywania komunikacji online do współpracy grup partnerskich

www.pcen.pl/LLP

Współpraca szkół podkarpackich i bawarskich w ramach programu unijnego Comenius Regio

   Comenius Regio to program, którego celem jest promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. W programie tym mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz kuratoria oświaty we współpracy z co najmniej jedną szkołą uprawnioną do udziału w programie Comenius oraz z co najmniej jedną instytucją działającą w danym regionie.

   Od września 2010 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej bierze udział w realizacji projektu „Multimedia? Techniki ICT – wiemy jak!” właśnie w ramach ww. programu. Współpraca przewidziana jest na dwa lata i biorą w niej udział, oprócz naszej szkoły, również inne placówki oświatowe z Podkarpacia, jak np. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie, Gimnazjum Katolickie w Stalowej Woli oraz cztery szkoły bawarskie (Bischof-Ulrich-Schule Illertissen, Dominikus-Hertel-Volksschule Boos, Hauptschulen Memmingen, Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen). Koordynatorem projektu jest wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Hanna Stasicka.

   Głównymi celami projektu są: współpraca online pomiędzy nauczycielami, różnorodne obserwacje zajęć i przykładów dobrej praktyki oraz wypracowanie i publikacja materiałów dydaktycznych możliwych do zastosowania w szkołach podkarpackich i bawarskich. Rezultatem projektu mają być scenariusze lekcji prezentujące wykorzystanie multimediów i technologii informacyjno – komunikacyjnych, zarówno w procesie nauczania i uczenia się, jak również w rozwoju kompetencji niezbędnych uczniom w dorosłym życiu.

   W dniach od 4 do 8 października 2010 r. polska grupa uczestnicząca w projekcie wzięła udział w wizycie roboczej w Dillingen, podczas której poznała system edukacyjny Bawarii. Natomiast 14 stycznia 2011 r. Zespół Szkół w Czarnej gościł w swojej placówce nauczycieli szkół bawarskich, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z terenu Podkarpacia, uczestniczących w tym projekcie, pracowników Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz przedstawicieli Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Czudcu, jak również przewodniczącego rady rodziców Zespołu Szkół w Czarnej i przedstawicieli samorządu lokalnego.

   Goście mieli okazję obserwować zajęcia pozalekcyjne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził Jerzy Ostręga. Podczas zajęć uczniowie korzystali z programu multimedialnego oraz tablicy interaktywnej oraz wykonywali różnego rodzaju ćwiczenia, zgodnie z instrukcją nauczyciela. Następnie wizytujący z zachwytem oglądali pokaz przygotowany przez grupę rowerzystów, a w dalszej kolejności krótką część artystyczną w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

   Nasi goście mieli okazję obejrzeć m. in. ciekawe prezentacje multimedialne o Polsce i o Niemczech, podziwiać krakowiaka zaprezentowanego przez uczniów klasy II a czy taniec sportowy przygotowany przez Emilię Petelę, Kingę Petelę i Kingę Żymułę ze szkoły podstawowej. Nauczyciele niemieccy chętnie fotografowali przygotowaną specjalnie na tę okazję dekorację, z wielkim zainteresowaniem przeglądali kroniki szkolne, które opisują wydarzenia z życia szkoły od 1945 r. Sami również dokonali pamiątkowego wpisu do aktualnej kroniki, dziękując za pobyt w naszej szkole i wzbogacenie swoich doświadczeń zawodowych poprzez obserwację pracy polskich nauczycieli.

   Wszyscy goście mieli również okazję degustować specjały kuchni niemieckiej serwowane przez grupę gimnazjalistów z klasy III b ubranych w bawarskie stroje ludowe, jak również posmakować potraw kuchni polskiej. Ponieważ część artystyczna prowadzona była w języku niemieckim, bawarscy nauczyciele nie szczędzili ciepłych słów pod adresem ucznia klasy III a gimnazjum - Witolda Drwala – naszego konferansjera, chwaląc go za bezbłędne wyuczenie się długiego tekstu w języku niemieckim. Gratulowali mu oni dobrej wymowy i niezłego akcentu.

   Następnie wszyscy goście uczestniczyli w pokazowej lekcji języka angielskiego, którą przygotowała Mirosława Kubicka. Uczniowie podczas zajęć korzystali z licznych pomocy dydaktycznych. Oglądali film edukacyjny o Londynie. Słuchali tekstu czytanego przez lektora, by potem przetłumaczyć go na język polski, korzystając ze słowników. Młodzież zabierała także głos w dyskusji oraz pracowała w grupach. Podczas lekcji zostały wykorzystane nie tylko multimedia, ale nauczycielka posłużyła się również nową metodą nauczania języków obcych o nazwie suggestopedia, polegającej na stworzeniu w klasie odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu uczniów na początku zajęć w stan relaksacji, by potem przejść do kolejnego etapu tej metody – koncentracji. Nauczycielka inicjowała sytuacje językowe, natomiast uczniowie współdziałali ze sobą w zakresie przydzielonych im ról. Umiejętnościami kluczowymi w tej metodzie jest nacisk położony na słownictwo oraz komunikację, a nie na poznawanie złożonych struktur gramatycznych.

   Na zakończenie wizyty w naszej szkole dyr. Marta Markowicz pożegnała gości, wręczając im drobne upominki. Nauczyciele niemieccy bardzo wysoko ocenili lekcje naszych nauczycieli oraz pogratulowali im, zarówno dużej wiedzy w zakresie dydaktyki, jak i pomysłowości oraz kreatywności.

   Potem wszyscy goście oglądali naszą szkołę, basen oraz złożyli wizytę w przedszkolu, by wreszcie udać się do Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na obiad. Następnie wszyscy goście oraz dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli uczestniczyli w wykładzie pt. „Rozwój placówek oświatowych w gminie Czarna” przygotowanym przez wójta – Józefa Chudego. Na koniec niemieccy nauczyciele zostali obdarowani przez pana wójta upominkami, a przedstawiciele tej grupy oficjalnie podziękowali naszym władzom lokalnym oraz pani dyrektor szkoły za wizytę i życzliwe przyjęcie ich w Czarnej, również wręczając im z tej okazji drobne upominki. Następnie udali się oni do hotelu „Grand” w Chotowej, gdzie byli zakwaterowani. Tam wieczorem odbyła się jeszcze uroczysta kolacja.

   Cieszymy się, że nasi goście byli zadowoleni z pobytu w naszej szkole i w naszej miejscowości. Za przygotowanie tej wizyty z Zespole Szkół w Czarnej była odpowiedzialna dyrekcja oraz grupa nauczycieli w składzie: Marta Markowicz, Barbara Socha, Mirosława Kubicka, Jerzy Ostręga, Zyta Czekaj, Marta Konieczna, Marta Czaja, Tadeusz Ślusarczyk oraz Urszula Buch – kroniki szkolne. Nauczyciele szkoły podstawowej i gimnazjum nie pierwszy to już raz pokazali, że praca metodą projektów oraz innymi aktywnymi metodami przynosi dużo satysfakcji i wpływa na wzrost umiejętności uczniów, a także jednoczy całą społeczność szkolną. Przyczynia się bowiem z całą pewnością do podniesienia jakości pracy szkoły, co doceniają inni – nasi goście.

   Szczególne podziękowanie za współorganizację tej wizyty kierujemy do Wójta Gminy Czarna – p. Józefa Chudego oraz dyrektora GZEAS-u – p. Artura Fronca, którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby wizyta Bawarczyków w Czarnej wypadła jak najlepiej. Dziękujemy również p. Dorocie Kubisztal – dyr. Publicznego Przedszkola w Czarnej za miłe przyjęcie naszych gości oraz wszystkim innym osobom za pomoc w przygotowaniu tej wizyty: sekretarzowi gminy – p. Stanisławowi Zielińskiemu, dyr. CKiP w Czarnej – p. Piotrowi Warżale, rodzicom uczniów, pracownikom obsługi, a przede wszystkim dużej grupie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy wzorowo reprezentowali Zespół Szkół w Czarnej w środowisku, za co otrzymali pochwały od nas i naszych gości. Cieszymy się, że wspólnie, z sukcesem, promujemy w naszej gminie i w naszym województwie edukację europejską oraz polskie szkolnictwo.

 
 

 

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.