Rok szkolny 2022/2023

liczba uczniów - stan na 30 września, wychowawcy klas oraz przydział sal lekcyjnych

Szkoła Podstawowa

 

klasa

liczba uczniów

dziewczynki

chłopcy

wychowawcy

przydział sal

0 a

21

14

7

Marta Lada

13

 0 b

21

12

9

Marta Cygan

6

Razem klasy 0

42

26

16

---

---

I a

19

10

9

Magdalena Mucha

II

I b

18

7

11

Jolanta Róg

I

II a

19

9

10

Katarzyna Ciężadło

12 

II b

20

9

11

Monika Bieszczad

IV

III a

17

10

7

Jolanta Orzechowska

III

III b

19

10

9

Magdalena Mikosz

1 (parter)

Razem edukacja wczesnoszkolna

112

 55

 57

 ---

 ---

IV

26

13

13

Anna Para

4

V a

17

8

9

Marta Wilk

2

V b

14

5

9

Barbara Ozga

3

VI a

20

9

11

Zofia Knych

10

VI b

20

8

12

Beata Sasak

11

VII

20

9

11

Agnieszka Mądry-Ukowska

9

VIII a

16

6

10

Marek Wulkowicz

7

VIII b

20

11

9

Mirosława Kubicka

8

Razem klasy
IV - VIII

 153

 69

 84

 ---

 ---

Razem
cała szkoła

 307

 150

 157

 ---

 ---

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej


Uczniowie oddziału przedszkolnego

  Klasa Ia - 19 uczniów (Magdalena Mucha)

  Klasa Ib - 18 uczniów (Jolanta Róg)

  Klasa IIa - 18 uczniów  (Katarzyna Ciężadło)

  Klasa IIb - 20 uczniów (Monika Bieszczad) 

  Klasa IIIa - 17 uczniów (Jolanta Orzechowska)

  Klasa IIIb - 19 uczniów (Magdalena Mikosz)

  Klasa IVa - 25 uczniów (Anna Para)

  Klasa Va - 17 uczniów (Marta Wilk)

  Klasa Vb - 14 uczniów (Barbara Ozga)

  Klasa VIa - 20 uczniów (Zofia Knych)

  Klasa VIb - 20 uczniów (Beata Sasak)

  Klasa VIIa - 20 uczniów (Agnieszka Mądry-Ukowska)

  Klasa VIIIa - 16 uczniów (Marek Wulkowicz)

  Klasa VIIIb - 20 uczniów (Mirosława Kubicka)
 

  0a - 20 uczniów (Marta Lada)

  0b - 20 uczniów (Marta Cygan)

 

 

 

RAZEM - 303 uczniów (1.09.2022)

 

ZŁOTA KSIĘGA

ABSOLWENCI GIMNAZJUM W CZARNEJ
GIMNAZJUM W CZARNEJ W LICZBACH

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNEJ

8e4814906398ab0a36d20bc2a47d0763.jpg
ea5f3f6b68e2ef937c8b6d192f9ebc27.jpg
e22e8c4861cb2b23c6f16c5fb0802c9f.jpg
db024a28be28cbeeda2c6e53970e3f3e.jpg
80d7767962aff3513497015c045aa266.jpg
3e785efaf9faea189f04b62c9489fc40.jpg